Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 


  Škola je umístěna ve velmi pěkném prostředí, okolo školy vede sice silnice, ta však není příliš frekventovaná. Budova je prostorná, dobře osvětlená.
V přízemí je tělocvična, třída a hygienické zařízení MŠ,  školní kuchyně a jídelna, šatny dětí. V poschodí jsou pak dvě třídy sloužící k výuce a jedna třída pro školní družinu, ředitelna a WC dětí. Přední část půdního prostoru byla využita jako kabinet.

      K budově patří také školní zahrada, která se využívá pro každodenní pobyt všech dětí na čerstvém vzduchu. Zahrada je vhodně vybavena  průlezkami, pískovištěm, skluzavkou, domečkem pro malé děti, ale i pro školáky a velkým altánem, kde bude probíhat výuka a pobyt dětí v letním období.
     Celkový technický stav budovy je dobrý. V předcházejících letech byla provedena řada důležitých  oprav - rekonstrukce topení, vodoinstalace, oprava WC zařízení dětí i dospělých, rekonstrukce plynu a plynového zařízení ve školní kuchyni. Nyní se zaměřujeme na technické zázemí pro výuku a modernizaci nábytku. Ve třídách máme 5 počítačů, interaktivní tabuli a nový nábytek. Postupně chceme modernizovat i třídu ŠD.
     Třída mateřské školy je vybavena novým nábytkem. 
Ke zlepšení došlo i v herních prostorách MŠ, jelikož byla propojena třída MŠ s tělocvičnou. Děti mají tak více prostoru pro hru a sportovní vyžití. Tělocvična také slouží na odpolední odpočinek.
      

Charakteristika žáků
            Školu navštěvují děti převážně z Nečtin. Menší počet pak dojíždí z okolních vesnic – Hrad Nečtiny, Plachtín, Březín, Češtětín, Leopoldov. Čtyři děti dojíždějí z Manětína a jedno z  Mrtníka. Celkový počet dětí ze školy a školky se pohybuje kolem 40.
Škola pracuje každoročně v průměru ve školce a ve škole se 5 integrovanými dětmi. Pro některé z nich je zajištěn asistent pedagoga, aby jim byla dána veškerá možná péče.
 
Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
     Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů v rámci klubu ekologické výchovy „Teraza“, dále je zapojena do celonárodní sítě Škol podporujících zdraví a všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Spolupracujeme s centrem pro inkluzivní vzdělávání v Plzni.
     Každý rok organizujeme několik projektů, které upevňují tradice obce, napomáhají zkvalitnění života obce a nebo jsou zaměřeny na ochranu zdraví a přírody.
     Jsme zapojeni do mezinárodní spolupráce škol e-Twinning. Pro začátek spolupracujeme na společném projektu se slovenskou školou z Košece.
 

pokračování

 Materiálně technické zajištění školy