Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Roční období
Výzdoba školy, tradice a zvyky vztahující se k jednotlivým ročním obdobím u nás i v jiných zemích
 
Advent a Vánoce
Rozsvěcení stromečku na návsi s jarmarkem a vystoupením žáků
Mikuláš s nadílkou
Vánoční besídka ve škole
Tříkrálové hodování
 
Velikonoční výstava
Zdobení velikonočních kraslic různými technikami a jiné výrobky na vítání jara
 
Den Země
Výstava dětských prací před školou, zaměřených na ochranu přírody a přání naší Zemi
 
Zahradní slavnost
Posezení pro maminky a jejich děti ke Dni matek s různou tématikou /pohádka, indiánské léto, vesmír…/
 
Nečtinské noviny                                                                                            
Příspěvek do obecního časopisu
 
Ekologie v našem okolí
Soubor jednotlivých projektů, který pomáhá vést děti k uvědomění si zodpovědnosti za životní prostředí
 
Besip
Kurz dopravní výchovy, ukázky výcviku psů, spolupráce s Policií ČR
 
Regionální výlety
 
Vycházky do přírody
Zaměřeno na ekologickou výchovu, 1. pomoc, topografii, mimořádné situace 
Výlety do vzdálenějšího okolí

 

 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

     Snaha školy je co nejvíce přiblížit školu rodičům. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné domluvě s vyučujícím, v době konzultačních dnů – každé první úterý v měsíci nebo na společných třídních schůzkách.
            Rodiče se účastní kroužků společně s dětmi nebo některé z kroužků i vedou.
     Škola pořádá dny otevřených dveří s dílnami pro děti a rodiče, besídky a jarmarky ke Dni matek, na Velikonoce a Vánoce. Všichni občané jsou o škole a dění v ní informováni prostřednictvím vývěsky před školou a prostřednictvím příspěvků v Nečtinských novinách.
          Navštěvujeme knihovnu v Nečtinech i nedalekém Manětíně, spolupracujeme a DDM Radovánek v Kaznějově, se ZUŠ v Plasích a s ostatními málotřídními školami.

 

zpět