Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy pro rok 2017/2018

20. 4. 2017

Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

        Nečtiny 39,  331 63 Nečtiny ,  IČO 60610883

 

 

          OZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

       PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018

Základní škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,  rozhodla takto:

k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nečtiny, příspěvkové organizaci

byly od 1. září 2017 přijaty děti s registračními čísly:

 

2017   01                    

2017   02    

2017   03                

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky Základní školy Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace.

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                       Mgr. Olga Žalmanová

                                                                                                ředitelka školy

Datum zveřejnění: 20.4. 2017